تمجید از بازاریان در نماز جمعه
رادیو فرانسه
05-Oct-2012

در نماز جمعۀ تهران، احمد خاتمی با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت "من نمي‌گويم رنجش نداشته باشيد، اين حق شماست"، وسپس به تفصیل بازاریان را ستایش کرد وگفت بازاري‌هاي انقلابي نخواهند گذاشت که دشمنان از اعتراض صنفي آنان سوءاستفاده كنند. خاتمی همچنین در مورد موضوع رابطه با آمریکا، به طور غیر مستقیم از محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرد و گفت "در اين شرايط، دم از مذاكره با آمريكا زدن به چه معناست"؟
سیداحمد خاتمی، خطیب نماز جمعۀ تهران، تلاش کرد مشکلات اقتصادی و بحران ارز را ناچیز و گذرا نشان دهد

>>>
recommended by Friendly Notes

Share/Save/Bookmark