محسن هاشمی: باید مرد بحران به میدان بیاید
بی بی سی
01-Oct-2012 (2 comments)

محسن هاشمی رفسنجانی، فرزند ارشد اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید کرده است که هدف اصلی برخوردهای اخیر، نه فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی بلکه خود اوست.

وی چند روز پس از بازداشت خواهر و برادرش فائزه و مهدی هاشمی در گفت و گو با اکبر منتجبی، سردبیر هفته نامه آسمان چاپ تهران، تاکید کرده است که هدف گروه های سیاسی هم در داخل ایران و هم در خارج از کشور تضعیف آقای هاشمی رفسنجانی است.

فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی می گوید: "در باره ما و بر سر تک تک ما، در جامعه فضاسازی شده و شایعات وجود دارد. آنها می خواهند رای بگیرند و ما را به عنوان یک گروه قدرتمند معرفی می کنند و با فحش دادن به ما می خواههند برای خودشان رای جمع کنند."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Nader Vanaki

وقتی حاج محسن کاوِر بوی مجله میشه

Nader Vanaki


و این حرفها را در مورد شرکت در انتخابات میزنه یعنی سّید علی با آقاشون صحبت کرده که علی اکبر آقا حالا که گندش در اومده، بیا سردار سازندگی بازی در بیار و دُرستش کن.  مردی برای تمام فضول. 

JustAnIranian

بر فرض هاشمی‌ رفسنجانی‌ بیاد

JustAnIranian


در این شرایط چه میتوان کرد؟ اقتصاد خراب تر از این حرفها است.

حالا بر فرض هاشمی‌ رفسنجانی‌ بیاد. اصلا بر فرض بهترین اقتصاد دان‌های دنیا بیایند.  سیاست جمهوری اسلامی به کلّ باید تغییر کند. و این خودش تغییر رژیم است.