دبیرکل جامعه بازار و اصناف: فساد دولت احمدی نژاد در کل تاریخ ایران بی سابقه بوده
Aftab news
15-Sep-2012 (one comment)

آفتاب: دبیرکل جامعه بازار و اصناف می گوید: احمدی نژاد به جای آنکه به سوالات پاسخ دهد سوال طرح می کند.


احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه بازار و اصناف در گفتگو با آریا ،گفت:متاسفانه دولت نهم و دهم بیشترین قانون گریزی را داشته است. در واقع وقتی قانونی تصویب می شود باید از سوی قوه مجریه اجرا شود و اگر غیر از این عمل شود یعنی رئیس جمهور برخلاف سوگند خویش عمل کرده است.


این فعال سیاسی اظهار می دارد: رییس جمهور نباید به صورت فردی عمل کند زیرا در کشور ما خردجمعی حاکم است . حتی مقام معظم رهبری هم یک بازوی مشورتی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام برای خود تدارک دیده اند لذا ما باید الگو بگیریم و از مشورت با دیگران استفاده کنیم.


دبیرکل جامعه بازار و اصناف تاکید می کند: دولت باید در برابر تمام معضلات پاسخگوی ملت باشد در حالی که ما می بینیم دولت امروز ما به جای آنکه به سوالات پاسخ دهد سوال مطرح می کند . در اکثر مصاحبه ه... >>>


Share/Save/Bookmark