تا یکصد سال دیگر کشور زیر ویرانی کنونی است
پيك نت
29-Aug-2012

غلامحسین کرباسچی شهردار فراموش نشدنی تهران، در یک پاسخ تند و انتقادی خطاب به "باهنر" نایب رئیس مجلس که در یک مصاحبه مدعی شده بود کرباسچی علیرغم حمایتش از کروبی تا پیش انتخابات منجر به کودتای ٢٢ خرداد به کروبی رای نداد نوشت: "من هر عیبی در زندگی شخصی و سیاسی خویش داشته باشم در این سال‌های پرفراز و نشیب زندگی خود ثابت کرده‌ام که همیشه از نامردی و دورویی پرهیز داشته‌ام و پای آنچه فکر می‌کرده‌ام و معتقد بوده‌ام، ایستاده‌ام وهزینه آن را هم پرداخته‌ام". کرباسچی با اشاره به رای باهنر به موسوی در آن انتخابات بموجب وظیفه شرعی(؟) نوشت: "شما در یک مصاحبه اعتراف به ضرورت تحمل یک سال دیگر آقای احمدی نژاد کرده اید. چه روزهای سختی را می‌گذرانید و در برابر این شرایط داخلی وخارجی و اقتصادی و فرهنگی بر شما و یاران باصطلاح اصولگرایتان چه می‌گذرد؟  تا صد سال دیگر هم نمی‌توانید از زیر بار وضع موجود شانه خالی کنید..."

>>>
recommended by Friendly Notes

Share/Save/Bookmark