نه غزه نه لبنان, اهر هریس ورزقان !
engelabeiran
16-Aug-2012

مهم و فوری : هم میهنان عزیز فقط امروز
برای اطلاع رسانی وقت داریم لطفا همکاری کنید و اشتراک بگزارید از هر طریقی
می توانید اطلاع رسانی کنید باتشکر 


روز قدس را با شعار "نه غزه نه لبنان آذربایجان ایران" بر سر جمهوری اسلامی خراب کنیم ! همراه شو عزیز!

هم
میهنان عزیز جمعه هفتمین روز درگذشت قربانیان زلزله آذربایجان است زلزله
ای که صدها قربانی گرفت و فلب همه ما را به درد آورد یادشان را گرامی
بداریم و به بی لیاقتی این رژیم ضد بشری اعتراض کنیم عامل اصلی این فاجعه
جمهوری اسلامی است نه هیچ چیز دیگری !
این جمعه به اصطلاح روز قدس است
یکی از روزهایی که جمهوری اسلامی با صرف هزینه های سرسام آور از جیب ملت
سیاسیتهای تروریستی و ضد بشری خود را تبلیغ و تقویت می کند و با بهره گیری
از امکانات و رسانه هایش و دروغپردازی سعی در خریدن آبرو و مشروعیت برای
نظام جنایتکارش دارد
نظام بی آبر... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark