انفجار "بمب فرهنگی" ایران در اسرائیل
BBC فارسی
15-Aug-2012
تقریبا روزی نیست که در رسانه های اسرائیل از "خطر اتمی" ایران و احتمال بمباران مراکز اتمی اش صحبتی نشود. در این فضای پرتنش، گروهی از چهره های ادبی اسرائیلی می گویند که "بمب فرهنگی ایرانی" را در کشورشان منفجر کرده اند. بمب فرهنگی آنها دو رمان "دایی جان ناپلئون" ایرج پزشکزاد و "زوال کلنل" محمود دولت آبادی است که از روز پنجشنبه به زبان عبری در اسرائیل منتشر شده اند. {video} >>>
recommended by maghshoosh

Share/Save/Bookmark