احتمال افزایش قربانیان و وخامت اوضاع در مناطق زلزله زده
Radio France International-Persian / Mohsen Vase
12-Aug-2012

گزارشهای رسیده از ایران میرسانند که احتمال دارد شمار قربانیان افزایش پیدا کرده و کندی امداد رسانی در مناطق آسیب زده، باعث وخامت اوضاع در این مناطق گردد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark