یک آبادانی گیاهخوار، قوی‌ترین مرد آلمان
dw-world
09-Aug-2012 (one comment)

وی‌ترین مرد سال آلمان جوان ایرانی‌الاصلی است که از
سال‌ها پیش در آلمان زندگی می‌کند. این ورزشکار نه تنها هفت سال است که
گوشت را کنار گذاشته، بلکه اخیرا هر نوع پروتئین حیوانی را هم از رژیم
غذایی خود حذف کرده است.

انجام ورزش سنگین بدون تأمین انرژی از منابع غذایی حیوانی برای بسیاری
قابل تصور نیست. یک شهروند ایرانی‌الاصل آلمان اما خلاف این موضوع را اثبات
کرده است. پاتریک بابومیان که سابقه‌ی بیش از دو دهه ورزش قدرتی را دارد،
نه تنها از ۷ سال پیش لب به گوشت نزده، بلکه از ۷ ماه پیش منابع انرژی
حیوانی نظیر شیر و تخم‌مرغ را هم به‌طور کامل از رژیم غذایی خود حذف کرده و
گیاهخوار مطلق شده است.

ببینید: مجموعه‌ای از عکس‌های پاتریک بابومیان

بخوانید: گفت‌وگو با پاتریک بابومیان

با... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
Anonymous Observer

Proof positive that you do not need to eat meat to survive

by Anonymous Observer on

or to be the strongest man on the planet for that matter.