محکوم شدن یک متهم به شرارت به قطع دست
HRANA
25-Jul-2012
خبرگزاری هرانا - جوانی بنام محمد که متهم است با شمشیر سامورایی و در یک درگیری انگشت دوستش بنام بهنام را در یک درگیری قطع کرده است از سوی قضات دادگاه کیفری محکوم به قطع دست شد. به گزارش خراسان، این متهم ۲۲ ساله به نام محمد متهم است نیمه شب ششم مهر سال گذشته در درگیری با دوستش بهنام انگشت
پنجم دست چپ او را با شمشیر سامورایی قطع کرده است. او چند روز پس از این حادثه دستگیر شد و در اعترافاتش، انگیزه اش را اختلافات قدیمی و عصبانیت اعلام کرد. او روز سه شنبه در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد و هیئت قضایی با اکثریت آرا رأی به قصاص او دادند. قاضی نور ا... عزیزمحمدی رئیس شعبه ۷۱ ضمن اعلام این خبر گفت: هیئت قضایی به اتفاق آراء قطع دست شاکی را باعث نقص عضو او دانستند و طبق قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص دست متهم دادند.
>>>
recommended by maghshoosh

Share/Save/Bookmark