خامنه ای به تهران منتقل شد
پیک نت
12-Jul-2012

مشهد- غروب سه شنبه، فرودگاه مشهد قرق شد و مدتی پس از آن که فرودگاه اشغال سپاهی شده بود، آقای خامنه ای را تا مقابل یک هواپیمای مخصوص آوردند و سوار کردند. این هواپیما با اسکورت دو جت جنگی از مشهد راهی تهران شد. هنوز معلوم نیست آن تدارک سخنرانی که چیده بودند در سالن "آیه ها" انجام شد یا خیر. اگر هم شده باشد، که بعید به نظر می رسد هنوز خبری از فیلم آن نیست. فضای شهر روز چهارشنبه (دیروز) به نسبت روزهای اخیر کمی آرام شد و فضای امنیتی مقداری تغییر کرد.

>>>
recommended by Friendly Notes

Share/Save/Bookmark