احساس درد با پرتی حواس کم می‌ شود
دویچه وله فارسی
11-Jul-2012

پژوهشگران آلمانی توانسته‌اند دلیل تاثیر کاهنده حواس پرتی بر احساس درد را کشف کنند. تمرکز ذهن بر روی مسئله‌ای دیگر، ارسال سیگنال‌های درد را کند می‌کند. این سیگنال‌ها برای تحلیل باید از نخاع به مغز برسند. پژوهشگران دانشگاه هامبورگ با انجام تحقیق تاز‌ه‌ای ثابت کرده‌اند که احساس درد با پرتی حواس کم می‌ شود.  در تحقیق این پژوهشگران ۲۰ فرد داوطلب شرکت کردند که حاضر بودند احساس درد ناشی از تحریکات مختلف، از جمله افزایش دما روی سطح پوست بازوی‌شان را تحمل کنند...

>>>
recommended by Friendly Notes

Share/Save/Bookmark