فرق احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی
بی‌بی‌سی فارسی
11-Jul-2012

«احمدی‌نژاد خطرناک است اما همچون یک کتاب باز است که اسرارش هویدا است. اما میرحسین موسوی این گونه نیست و اهدافش در پس چهره روشنفکرانه‌اش نهفته است»  :  محمد بن زاید آل نهیان

>>>
recommended by Friendly Notes

Share/Save/Bookmark