حذف نظرسنجی «خبر‌آنلاین» درباره بستن تنگه هرمز
digarban
09-Jul-2012

نظرسنجی سایت «خبر‌آنلاین»
نزدیک به علی لاریجانی درباره بسته شدن تنگه هرمز پس از آنکه بیش از ۸۰
درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی این اقدام را «بدون منفعت» دانستند٬ حذف
شد.

«خبر‌‌آنلاین» در نظرسنجی خود از مخاطبان پرسیده بود: «به نظر شما بستن تنگه هرمز از سوی ایران چه نتیجه ای به دنبال دارد؟»

در این نظرسنجی که دو گزینه بیشتر نداشت٬ بیش از ۸۰ درصد شرکت کنندگان
گزینه‌ «این اقدام منفعت چندانی برای ایران ندارد» را انتخاب کرده بودند.

کمتر از ۲۰ درصد نیز این گزینه که «بستن تنگه هرمز فرصت‌های جدیدی را برای ایران ایجاد می‌کند» را انتخاب کرده بودند.

آخرین وضعیت این نظرسنجی نشان می‌داد بیش از ۵۰۰ نفر در آن شرکت
کرده‌اند٬ اما با افزایش مخالفان بسته شدن تنگه هرمز مس... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark