طراحی نرم افزار محاسبه خمس
tabnak.ir
07-Jul-2012 (one comment)

مدير کل امور رسانه هاي معاونت تبليغ و آموزشهاي کاربردي حوزه علميه با تأکيد بر اينکه توليد و ارائه نرم ا فزارهاي ديني ويژه مبلغان در دستور کار است از تهيه نرم افزار محاسبه گر خمس خبر داد.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark

 
Mort Gilani

Thank You!

by Mort Gilani on

I have been looking for this sh*t in App Store for months. Now, I just need Komeyl prayer radio in iTunes.