برکناری چهار فرمانده بسیج که رهبری حمله به سفارت بریتانیا را داشتند
digarban
02-Jul-2012 (one comment)

چهار فرمانده بسیج دانشگاه‌های تهران که در حمله آذر ماه سال گذشته به
سفارت بریتانیا و باغ قلهک نقش فرماندهی و رهبری نیرو‌های مهاجم را بر عهده
داشتند از مقام خود برکنار شدند.

محمدسعید سرافراز٬ حسین پیشوا و امین حسنی به ترتیب روسای بسیج
دانشجویی دانشگاه‌های صنعتی شریف٬ امیرکبیر و علم و صنعت هستند که از مقام
خود برکنار شده‌اند.

خبر برکناری این فرماندهان بسیج دانشجویی روز یکشنبه (۱۱ تیر) از سوی «خبرگزاری دانشجو» منتشر شده است.

این خبرگزاری همچنین از تغییر فرمانده بسیج دانشگاه علوم پزشکی تهران
نیز خبر داده که پیش‌تر مسئولیت آن برعهده محمدمهدی صفار هرندی فرزند
محمدحسین صفار هرندی بود.

محمدمهدی صفار هرندی یکی دیگر از رهبران مهاجمان به سفارت بریتانیا بود
که در تهیه بیانیه‌های «شورای متحصنین لانه فتنه‌گری روباه پیر» نقش مهمی
بر عهده د... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
azadi5

Translation

by azadi5 on

This just means due to their great work, they will be promoted to better postions within the ranks of IRI.