امتناع رئیس جمهور برزیل از دیدار با احمدی نژاد
انتخاب
20-Jun-2012 (one comment)

 دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل درخواست رئیس جمهور ایران را برای دیدار رد کرده است و همین موضوع موجب تیره شده روابط برزیل - ایران شده است.

مسئله ی دیگری که موجب تیرگی روابط شده، به تعویق انداختن رونمایی از ستون بدل تحت جمشید بود. این ستون را دولت ایران اهدا کرده است. شهرداری ریو دوژانیرو علت تعویق رونمایی از این ستون بدل تحت جمشید را آماده نبودن محل عنوان کرده است.اوگلوبو نوشت: هیئت ایرانی که به منظور شرکت در کنفرانس ریو +20 به برزیل آمده، به شدت از تصمیم دیلما روسف ناراحت شده است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Faramarz

Swimming Pool Summit Cancelled!

by Faramarz on

 

 

It is winter in Brazil and the southern hemisphere and the pools are closed!