تندیس یک گوسفند جایگزین تندیس دکتر شریعتی شد
سایت اعتدال IranPressNews
18-Jun-2012 (one comment)

 به دنبال سرقت سریالی مجسمه‌های شهری در سال گذشته ، مجسمه مرحوم دکتر شریعتی (روشنفکر دینی) در اردیبهشت سال 89 از پارک شریعتی ربوده شد و البته تاکنون هم ، نه شهرداری و نه نیروی انتظامی از سرنوشت این مجسمه و تتندیس های ربوده شده دیگر و یا دستگیری دزدان آن خبری منتشر نکرده اند.

>>>
Zorumbaa

علی‌ شریعتی و گوسفند

Zorumbaa


حیف گوسفند، تندیس یک شارلاتان و شعبده باز شیطان صفت ، کم راه گم شده در منجلاب ضدیت ها و نا سازگاری های فکری اسلامی غربی مارکسیستی  و اخترأع مرام دین بر ضد دین ، شاید بهتر است که با تندیس اهریمن خوک چهره عوض بشود.


Share/Save/Bookmark