رشته های ممنوعه برای اتباع غیر ایرانی در کنکور ارشد و دکتری اعلام شد
خبرگزراری مهر
01-Jun-2012 (one comment)

سازمان سنجش آموزش کشور رشته های ممنوعه برای داوطلبان اتباع غیرایرانی در دو کنکور کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 91 را به همراه جدول مناطق ممنوعه محل تحصیل اعلام کرد.

جدول مناطق ممنوعه برای انتخاب محل تحصیل اتباع غیرایرانی

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Anonymous Observer

Yes Fred, but as you know, this is a Zionist cosnpiracy

by Anonymous Observer on

They're the ones who are causing this state sanctioned racism and apartheid.  

The "Sacred System" and "hokoomat-e-adl-ali" would never allow such a thing to happen.