درخواست غرامت گروگان‌های آمریکایی از ایران رد شد
بی بی سی
30-May-2012

دیوان عالی آمریکا درخواست گروگان های آمریکایی را برای احیاء پرونده شکایتشان جهت دریافت غرامت از ایران، رد کرد.

حدود ۱۰۰ نفر که گروگان های آمریکایی سه دهه پیش در ایران و برخی بازماندگانشان را شامل می شوند از دیوان عالی آمریکا خواسته بودند اجازه دهد پرونده شکایت آنان برای دریافت غرامت از دولت ایرانبار دیگر به جریان افتد.

براساس رای دادگاه، پیمان نامه موسوم به بیانیه های الجزیره که بین ایران و آمریکا به امضا رسید و به آزادی گروگان ها منجر شد،دولت و یا شهروندان آمریکا مجاز نیستند با رای محاکم آمریکایی خواستار غرامت از ایران شوند.

شاکیان قصد داشتند غرامت مورد نظر را از دارایی های مسدود شده ایران در آمریکا دریافت کنند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark