حضور یک هیات ایرانی در کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان
pyknet.net
23-May-2012

این هیات، "رضا پهلوی" را
سخنگوی خود انتخاب کرده که قرار است در این جلسه سخنرانی کند.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark