تصاویر زیبا از روستای اشتبین
tabnak.ir
21-May-2012

در حاشیه سواحل زیبای ارس در دل کوههای بلند آذربایجان شرقی، روستای پلکانی
اشتبین همچون یاقوتی سبز زیر آسمان فیروزه ای صاف و پاک می درخشد.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark