رییس قضا: در اسلامي كردن علوم عجله نكنيم
tabnak.ir
20-May-2012

رييس قوه قضاييه يادآور شد: اخيرا شنيده‌‌ام كه از يكي از روشنفكران
نظرش را درباره هم‌جنس‌بازي پرسيده‌اند كه وي مطرح كرده من نمي‌دانم چه
بايد گفت.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark