روز کارگر؛ مدل ایرانی، مدل غیر ایرانی
BBC Persian
01-May-2012

مشکلات اقتصادی نه مختص کارگران ایرانی است و نه مختص ایران. در یونان و اسپانیا و ایتالیا هم به ویژه بعد از بحران اقتصادی عده زیادی از کارگران بیکار شده اند اما یک تفاوت عمده بین آنها و کارگران ایرانی وجود داشت. در این کشورها آنها اعتصاب کردند در ایران اما عده زیادی به خاطر اعتراض به زندان افتادند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark