حکومت متلاشی شده گرچه به روی خود نمی آورند!
rahetudeh.com
29-Apr-2012


هیچ نرمش و بازی دیپلماسی در عرصه اتمی و مذاکرات سیاسی با قدرت‌های
جهانی

نمی تواند این وضع را در مسیر بازگشت و مسیر عادی قرار بدهد

>>>

Share/Save/Bookmark