هوشیار باشیم، که ادامه حیات جمهوری اسلامی، تهدید جدی علیه تمامیت ارضی کشور و وحدت ملی ما است
رضا پهلوی
28-Apr-2012 (2 comments)

هم میهنان عزیزم،

تمامیت ارضی ایران برای ما ملت ایران، اصلی مسلم و انکار ناپذیر است. اختلافات ایران با کشورهای همسایه می تواند همچون گذشته از طریق مذاکره و با اتخاذ سیاست های درست و صلح جویانه متقابل برطرف شود و این تنها با برقراری حکومتی ملی و با درایت که از طرف ملت ایران مشروعیت داشته باشد، ممکن می شود.

حاکمان جمهوری اسلامی، برای انحراف اذهان ملت شریف و ستمدیده ایران، از مشکلات فراوانی که شما هم میهنانم با آن دست به گریبان هستید، هرچند گاهی با مظلوم نمایی و تظاهر به ملی گرایی، با اتخاذ سیاست های غلط و ماجراجویانه با دخالت در امور کشورهای همجوار، با تحریک امارات متحده عربی و جامعه عرب، دست به اقداماتی می زنند که کشور عزیزمان را به آستانه خطرات جدی سوق می دهند.

زیرا همانطور که بنیانگذار این رژیم غیرانسانی، جنگ را موهبت خداوند می دانست، رهبران کنونی نیز با اقدامات تحریک آمیزشـان در پیروی از خط فکــری و سیاست ... >>>

recommended by Mardom Mazloom

Share/Save/Bookmark

 
Mardom Mazloom

حاجی؛

Mardom Mazloom


بعد از ۳۰ سال شکر زیاد نوشیدن؛ همه شما جمهوری خواهای دو زاری، ملی مذهبیهای قلابی و غیره شکرک زدید!! هنوز تو خم کوچه اولی میهن پرستی گیرید. شما ها هر کدوم اگر میخواستید عمل کرد؛ یا بهتر بگم شکر خوری؛ پدر و پدر بزرگ و ... پاک کنید باید تمام آب دریای خزر رو کش میرفتید. شما ها که کاری از دستتون بر نمیاد بهتر با وز-وزتون مزاحم کار کسایکه میخواهند کاری برای ایران بکنند نشید. سپاس !


Republican جمهوریخواه

...

by Republican جمهوریخواه on

 

 

 

ایشون باید قبل از ارتکاب این شیکر خوردنای زیادی، موضع قاطع خودش رو
نسبت به خلافکاری‌های رژیم پدرش( که فلسفه وجودی رضا تنها در چارچوب آن
قابل تعریف است) و جرائم خانواده کثیف پهلوی و جیره خواران منتسب به دربار،
ساواک، رستاخیز و غیره مشخصا، صراحتا و بدون اما و اگر اعلام کند.

خوانندگان
دانشمند التفات فرموده و از نگارش دُرافشانی‌های سیاسی  نظیر " رضا جون
مسئول کارای باباش نیس، پس باهاس شاهش کنیم" خوداری فرمایند...