آب گرفتگی مترو هم سیاسی بود، هست و خواهد بود
tabnak.ir
19-Apr-2012

اکنون همه می‌خواهند خود را قهرمان قایقرانی بر موج مهار سیل تهران بدانند،
ولی در هیچ یک از این مصاحبه‌ها و جبهه‌گیری‌ها، سخنی از چاره‌اندیشی برای
جلوگیری از بروز دوباره این رخداد به میان نمی‌آید!

>>>

Share/Save/Bookmark