آقای خامنه مسئول اصلی فاجعه حاکم بر کشور است
pyknet.net
17-Apr-2012

نمی‌دانم  چه لذتی می‌برند از اینکه کسی را که بچه‌ی کوچک دارد
و این کودک مدت‌هاست جز از پشت شیشه کابین ملاقات پدرش را
ندیده است را در ایام عید در زندان نگه دارند و بعد به کسی مثل
من که از نظر روحی نیاز به مرخصی ندارد مرخصی بدهند.

>>>

Share/Save/Bookmark