از لباس پوشیده اشتون تا دشمنی عریان برخی همسایگان!
tabnak.ir
16-Apr-2012

در مذاکرات «استانبول 1»، دخل و تصرف فتوشاپی برخی مطبوعات ایران در
تصاویر اشتون برای پوشاندن یقه لباس او، کم و بیش جنجال ساز شد و واکنش
اعتراض آمیز سخنگوی وی را در پی داشت.

>>>

Share/Save/Bookmark