اهدا دو سریال به تلویزیون زيمبابوه
tabnak.ir
14-Apr-2012

فيلم‌هاي غيراخلاقي غرب كه فاقد هر گونه احترامي به فرهنگ‌هاي ديگر هستند براي مردم زيمبابوه مشكل‌ساز هستند.

>>>

Share/Save/Bookmark