انگیزه سفر و سخنرانی احمدی نژاد در "ابوموسی"
pyknet.net
14-Apr-2012

ابوموسی بخشی از ایران است و سفر هر مقامی به آن طبیعی.

>>>

Share/Save/Bookmark