زخم‌هاي درمان‌نشده ليبي
rahman-hatefi.net
11-Apr-2012

شهر
تريپولي را 50 گروه مسلح بين خود تقسيم كرده‌اند. هركس در منطقه خود هر
بلايي كه بخواهد مي‌تواند بر سر كساني بياورد كه گفته شود هوادار قذافي
بوده است.

>>>

Share/Save/Bookmark