احتمال کناره گیری مرتضوی قوت گرفت
shafaf.ir
08-Apr-2012

اگر این استیضاح مطرح شود فضا خیلی خوب است و استیضاح وزیر رأی می آورد.

>>>

Share/Save/Bookmark