جشن نوروز ایرانیان در اسرائیل
BBC فارسی
24-Mar-2012 (one comment)
یهودیان ایرانی تبار هم هر سال به استقبال نوروز می روند، به ویژه در
اسراییل که هنوز این آیین جشن گرفته میشود مخصوصا در میان نسل های قدیمیتر >>>
recommended by maghshoosh

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

تا فلان جای مموت و رهبر دزد‌ها و آدمکش‌ها بسوزه :)

Roozbeh_Gilani


"Personal business must yield to collective interest."