شان‌استون مسلمان نشده!
parseek
08-Mar-2012

 

"

استون مسلمان نشده!

در این برنامه
تلویزیونی ضمن پخش مصاحبه ای از شان استون -که چندی پیش گفته شد مسلمان شده و اسمش
را نیز عوش کرده است و - گفته بود «من اسممو که عوض نکردم ، دينمم تغييرندادم» گفته
شد: حقيقت ماجر ا از اين قراره که اقاي استون يا علي اقاي خودمون اسلام رو هم مثل
بقيه اديان الهي پذيرفته البته اين خودش واقعا خيلي خوب ومبارکه اما ما چرا اين جور
موقعها احساساتي مي شيم وفکر مي کنيم هاليوود هم مسلمان شده."

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark