تبریک شهبانو به آقای اصغر فرهادی و همکارانش به مناسبت اخذ جایزه اسکار
farahpahlavi.org / Farah Pahlavi Shahbanou of Iran
02-Mar-2012
در بحران سیاسی کنونی که کشورمان بسر می برد، هر روز در اخبار از موضوعات تلخ از ایرانمان یاد می کنند، اصغر فرهادی با همه این تفاسیر و شرایط نا مناسب با خلاقیت چشمگیر خود افتخار آفرینی می کند و نام ایران و ایرانی را در جهان پر آوازه و سربلند می کند. >>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark