محمد نوری‌زاد: به زودی خود را به آتش خواهم کشید
بی بی سی
02-Mar-2012 (one comment)


محمد نوری‌زاد، مستند ساز و نویسنده منتقد حکومت ایران در تازه‌ترین نامه خود به آیت‌الله خامنه ای نوشته است که
اگر آیت‌الله های ایران 'در اعتراض به خفتی که اسلام در این کشور دچار شده' خودسوزی جمعی نکنند ، او به زودی خود را به آتش خواهد کشید.

در این نامه که تاریخ نگارش آن ۱۱ اسفند، ۲ مارس است آقای نوری‌زاد نوشته است: "آسیب‌ها و آثار مخوف کلاهبرداری‌های خارق‌العاده‌ اسلامی ما را، با هیچ توصیه و توجیهی نمی‌توان روفت، مگر اینکه آیت‌الله‌های ایران در اعتراض به خفتی که اسلام در این ملک دچار آن شده است، خود را به آتش بکشند."

او نوشته است: "ما به اسم اسلام در این سال‌های پس از انقلاب آدم کشته‌ایم و اموال مردمان خود را غارت کرده‌ایم و زندان‌های خود را از مردم معترض پر کرده‌ایم و به اسم اسلام بر جهل مردمان خیمه بر افراشته‌ایم و به اسم اسلام بر سر اسلام و مردم و تاریخ خاک افشانده‌ایم." <... >>>

recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Mehrban

Thank you Fred

by Mehrban on

 خودی‌ها هم به تنگ آمده‌اند

"ما به اسم اسلام در این سال‌های پس از انقلاب آدم کشته‌ایم و اموال مردمان خود را غارت کرده‌ایم و زندان‌های خود را از مردم معترض پر کرده‌ایم و به اسم اسلام بر جهل مردمان خیمه بر افراشته‌ایم و به اسم اسلام بر سر اسلام و مردم و تاریخ خاک افشانده‌ایم."