پخش ويدئوي وحشي گري جمهوري اسلامي با پناهجويان افغان
www.youtube.com / Iran Press News
17-Feb-2012

به عده‌ای از پناه جویان افغان که از کشورشان وارد ام القرای اسلامی شده‌اند دستور میدهند که با دو دست محکم بزنید توی سر خودتان و با صدای بلند بگویید: دیگر به ایران نمی‌آییم!

واقعا آدم نمی‌داند از شرمساری چه بگوید. فرض کنید همین رفتار را اروپایی‌ها و یا کانادایی‌ها و امریکایی‌ها با ما ایرانی‌های فراری از مملکت‌ با ما میکردند. واقعا چه حس و حالی به آدم دست میدهد؟

این عوضی‌های عوامل جمهوری اسلامی آنچنان چهره زشت و وحشی از ایران و ایرانی ساخته و می‌سازند که در آینده جبران آن بسیار مشکل و شاید غیر ممکن خواهد بود.

ایرانیان ملتی بودند که کوروش به پناه جویان یهودی کمک کر... >>>

recommended by sam jade

Share/Save/Bookmark