تايلند دو ايرانی را به بمبگذاری عليه اهداف اسرائيلی متهم کرد
رادیو فردا
15-Feb-2012

ليس تايلند روز چهارشنبه دو ايرانی را به توطئه بمبگذاری عليه ديپلمات های اسرائيلی متهم کرد و همزمان اعلام شد که متهم سوم به مالزی فرار کرده است. اين اتهام جديد، فشارها را بر تهران به دليل اقدام عليه اهداف اسرائيلی تشديد کرده است.

پليس تایلند دو ايرانی را متهم کرده است که در اين بمبگذاری دست داشته اند. يکی از دو نفر به نام سعيد مرادی ۲۸ ساله، زمانی که قصد داشت نارنجکی را به سوی پليس پرتاب کند به دليل انفجار زودهنگام آن، دو پای خود را از دست داد.

وی هنگامی که در حال فرار از خانه ای بود که در آن انفجاری به وقوع پيوسته بود اقدام به پرتاب نارنجک کرد. دومين ايرانی محمد خزائی معرفی شده است که در فرودگاه بانکوک دستگير شده است.

يک مقام پليس تايلند متهم سوم را «مسعود صداقت زاده» معرفی کرده و گفته است که وی با هواپیما به مالزی فرار کرده و احتمالا هنوز در این کشور به سر می برد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark