حسن نصرالله: حزب الله از ايران حمایت های مادی دریافت می کند
VOA
07-Feb-2012 (one comment)

حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان برای اولین بار اذعان کرده است که اين
گروه شبه نظامی از ايران - یک متحد دیرینه - حمایت مالی و تجهيزاتی،
دریافت می کند.

او در يک سخنرانی ویدئویی به طرفداران خود در بیروت، پایتخت لبنان، اين
موضوع را مطرح کرد. او گفت که حزب الله قبلا تنها دریافت حمایت های سیاسی و
اخلاقی از ایران را تنها بخاطر آنکه حکومت اسلامی ايران را شرمنده نسازد،
تاييد می کرده است.

ایالات متحده حزب الله را بعنوان یک سازمان تروریستی می شناسد و مدت
هاست که ایران را متهم کرده است که این گروه را بوسيله قاچاق اسلحه از طریق
سوریه - یکی دیگر از حامیان حزب الله - مسلح کرده است. اين گروه شبه نظامی
در سال ۱۹۸۲ ميلادی، هنگامی که نیروهای اسرائیلی به لبنان حمله کردند تا
ستیزه جویان فلسطینی را که به دولت یهود حمله کردند، بيرون برانند، جنگ با
اسرائيل را آغاز کرد.

اسرائیل نيروهای خود را از جنوب ... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

 Nasrallah yesterday said

by vildemose on

 Nasrallah yesterday said that "there is nothing in Homs". This  is to insult every dead and injured and surviving person in the city. Oh, no: there is something in Homs, and it ain't pretty.  

A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny.--Aleksandr Solzhenitsyn.