تجمع بدون مجوز(واحد تظاهرات) دراعتراض به صادرات نفت ايران به اروپا
peykeiran
06-Feb-2012

عکس / تجمع بدون مجوز بسيجي ها (واحد تظاهرات) در اعتراض  به ادامه‌ي صادرات نفت ايران به اروپا درمقابل مجلس

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark