سی سال پس از مرگ علی دشتی
dw-world / الهه خوشنام
15-Jan-2012 (one comment)
علی دشتی، روزنامه نگار، پژوهشگر و
نویسنده را "پیر مطبوعات" لقب داده‌اند. مردی برخاسته از خانواده ای
روحانی، زاده شده در کربلا که با کتاب ۲۳ سال، جنجالی فراموش ناشدنی را در
میان متعصبین مذهبی ایجاد کرد.

علی دشتی در سال ۱۲۷۵ خورشیدی در کربلا زاده شد. پس از درگذشت پدر روحانی
خود به بوشهر رفت و سپس شیراز و اصفهان را برای اقامت برگزید. ورود دشتی به
تهران، همزمان با انعقاد قرارداد نفتی وثوق الدوله با "سر پرسی کاکس بود.
همان قراردادی که آن را ننگین می‌خواندند.

زندگی در میان روحانیان برای دشتی یکنواخت و ملال آور شده بود. سیاست را
برگزید تا به قول خودش دیگر تماشاگر حوادث نباشد و هیجانی در میان خاموشی و
سکوت امور عادی ایجاد کند. هیجانی که تا پایان عمر او ادامه داشت.

«شب‌نامه نویسی در سنگین زندان شماره ۲ را به رویم گشود و از زندان رهسپار
تبعید و دیار غریبم کرد. سیاست در ۱۲۹۹ دوباره به ز... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
YMJ

Islamophobia is so outdated...

by YMJ on

but the zionists wouldn't know..