ایرج گرگین بامداد امروز در پی یک دوره طولانی بیماری درگذشت
voa / http://www.voanews.com/persian/news/gorg
13-Jan-2012 (one comment)

ایرج گرگین بامداد امروز در پی یک دوره طولانی بیماری در بیمارستان فیرفکس در ویرجینیای شمالی، آمريکا، در ۷۷ سالگی درگذشت.

ایرج گرگین فعالیتهای اجتماعی و روزنامه نگاری را از اوان نوجوانی با انتشار روزنامه دانش آموز در سال ۱۳۳۰ در تهران آغاز کرد. سپس در انتشار روزنامه جوانان دموکرات فعالیت داشت. هنگام شروع به تحصیل در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ضمن همکاری با بسیاری از روزنامه ها و نشریات در ایران، فعالیتهای هنری گسترده ای را نیز آغاز کرد و سپس در سال ۱۳۳۷ به عنوان تهیه کننده و گوینده خبر به رادیو ایران پیوست.

در همان سال طرح ایجاد یک رادیوی فرهنگی در تهران را ارائه داد که پس از تصویب به اجرا درآمد و رادیو تهران ایجاد شد. این رادیو نقش مهمی در پیشبرد فرهنگ در جامعه ایفا کرد.

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
پندارنیک

RIP

by پندارنیک on

Good memories...........