سفارت سبز در خصوص ماهیت واقعی انفجارهای اخیر تروریستی در ایران،سوریه و عراق
sefaratesabs
13-Jan-2012 (2 comments)
 گزارش
و اطلاعات واصله به کمپین ، مستند به اسناد مثبته ،از حادثه ترور معاون
بازرگانی تاسیسات هسته ای نطنز ، حاکی است . زنده یاد مصطفی احمدی روشن ،
منتقد ادامه برنامه هسته ای رژیم بشکل فعلی و به قیمت فقر عمومی ، تورم و
گرانی، تحریم و تحمیل جنگی دیگر به ملت ایران بوده ، خرید مواد اولیه کلوخه
اورانیوم خام از آفریقا ، آمریکای لاتین و جنوبی با قیمت های چند برابر
بازار و دادن امتیازات غیر اصولی و باج دهی به دولتمردان ونزوئلا جهت
انتقال این مواد بطور محرمانه به ایران و کره شمالی را مخالف منافع ملی
ایران نام میبرده و اخیرا با تاکید به سرمایه گذاری این قبیل اقدامات در
داخل اعم از کشف و استخراج کلوخه مزبور در ایران ،مستندات مخالفت خود را
نیز بشکل پیشنهاد بطور کتبی و با توجه به آمار و ارقام مستدل به فریدون
عباسی دوانی رئیس فعلی سازمان انرژی هسته ای گزارش نموده بود

نظر... >>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

This is exactly why "Basijis" have no support

by IranFirst on

They make up lame conspiracy theories that only some paranoid Mullaha, or old time Islam-infested-brain Basijis would buy into. 

While the rest of the population has been mourning the imprisonment, torture and death of
thousands of intellectual Iranians by IRI, , the 'Basijis' are working to cover up the
tracks of IRI and Syria intelligence services.

Is it any wonder IRGC and Basijis have no support in Iran? not even in Southern poor Tehranis. 

کور ،کچل ،بسیجی ،ساندیس خور ،پاسدار و ملا.....حمام باید گردند

 

 


YMJ

this is exactly why the 'greens' have no support

by YMJ on

They make up lame conspiracy theories that only some paranoid kids, or old time drug addicts would buy into. 

 While the rest of the population is mourning the death of an intellectual Iranian scientist, the 'greens' are working to cover up the tracks of Israeli and American intelligence survices.

 Is it any wonder they have no support in Iran? not just norhtern rich kid tehranis.