تدوين الگوي عفاف و حجاب مهدكودك‌ها
Shargh Newspaper
09-Jan-2012

ايسنا: الگوي حجاب و عفاف و پوشش مناسب مهدهاي كودك به گونه‌اي كامل و جامع
وبه‌صورت لباس فرمي يكسان در ستاد صيانت از حقوق شهروندي و حجاب و عفاف
وزارت كشور و مراجع ذي‌ربط در وزارت ارشاد در حال تدوين است. اين خبر را
علي‌محمد زنگنه، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي اعلام كرد و افزود: «بيش از
دو ماه از آغاز طرح پايش فراگير مهدهاي كودك مي‌گذرد؛ پايشي كه پس از
افزايش انتقادات به بهزيستي مبني بر اسلامي نبودن مهدهاي كودك مطرح شده
بود، شروع شد. طي نخستين مرحله اين پايش ويژگي‌هاي مختلف سه‌هزار و700
مهدكودك هشت كلانشهر كشور مورد ارزيابي ناظران و كارشناسان بهزيستي قرار
گرفت. وي با بيان اينكه عمده مشكلات مهدهاي كودك در كلانشهرها اتفاق
مي‌افتد، اظهار كرد: انحراف از برنامه‌ها و مشكلاتي كه منجر به بروز انحراف
در مجموعه مهدهاي كودك مي‌شوند مربوط به كلانشهرهاست و به همين دليل
مهدهاي كودك هشت كلانشهر ... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark