زنم با جوانی دوست شده !
Bibaknews
05-Jan-2012

شخصی
با مراجعه به دفتر کیهان در الیگودرز در تشریح ماجرا گفت: نزدیک به ۱۰ سال
قبل ازدواج کرده‌ام و حاصل این ازدواج دو فرزند است.

وی که ساکن یکی از شهرهای همجوار الیگودرز است؛ گفت:
سال گذشته تصمیم گرفتم که یک دستگاه ماهواره خریداری کنم؛ اما همسرم با
این تصمیم بشدت مخالفت کرد تا اینکه بالاخره در پی اصرارهای مکرر و بدون
توجه به نظر وی اقدام به نصب ماهواره کردم.

وی
افزود: پس از مدتی و با تماشای برنامه شبکه‌های مختلف از کرده خود پشیمان
شدم؛ اما چون این اقدام با اصرار خودم عملی شده بود به روی خودم نیاوردم تا
اینکه پس از گذشت چندین ماه متوجه شدم رفتارهای همسرم تغییر کرده و کمتر
به انجام فرایض دینی اهمیت می‌دهد. بطوری که سریال‌های شبکه فارسی وان در
رأس همه امور زندگی ما قرار گرفته بود.

این فرد در ادامه افزود: مزاحمت‌های
تلفنی، رد و بدل پیام و بی‌... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark