رئیس بانک مرکزی ایران: دنیا به آمریکا می‌خندد
بی بی سی
01-Jan-2012 (2 comments)

به دنبال امضای قانونی جدید در آمریکا که تشدید تحریم‌های ایران از جمله مجازات شرکت‌ها و موسسه‌های طرف معامله با بانک مرکزی این کشور را شامل می‌شود، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که به دلیل اعمال چنین تحریمی "دنیا به آمریکا می‌خندد."

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، تحریم این بانک را یک مانور سیاسی و "گزینه‌ای ناکام" خوانده و گفته است: "برخی غربی‌ها بحث سیاسی به راه می‌اندازند و استقلال بانک مرکزی را نادیده می‌گیرند. در تمام دنیا هم بانک‌های مرکزی وابسته به دولت‌ها نیستند، بنابراین تحریم بانک مرکزی غیراصولی و غیرمنطقی است."

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه، ۳۱ دسامبر (۱۰ دی)، قانون جدید بودجه دفاعی آمریکا را امضا کرد که تشدید تحریم‌های ایران، از جمله مجازات شرکت‌ها و موسسه‌های طرف معامله با بانک مرکزی این کشور را هم شامل می‌شود.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
G. Rahmanian

Can Someone Help?

by G. Rahmanian on

Can someone find out in which countries in the west this guy has purchased his future homes and which banks he is using?


IranFirst

The Same Bahmani did not find it Funny at all

by IranFirst on

 

 The Same Bahmani did not find it Funny, and indeed very serious  just two weeks ago

http://www.insideiran.org/media-analysis/iran%E2%8...