اردوگاه اشرف در عراق بار ديگر هدف راکت قرار گرفت
Radio Farda
28-Dec-2011 (one comment)

گزارش های رسيده از عراق حاکی است که اردوگاه اشرف، مقر اعضای سازمان مجاهدين خلق، سه شنبه شب بار ديگر هدف راکت پراکنی قرار گرفت ولی تلفاتی بر جای نگذاشته است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام های عراقی و سازمان مجاهدين خلق گزارش داده است که اين راکت پراکنی در ساعت هشت شب صورت گرفته و دومين مورد از حمله به اين اردوگاه ظرف سه روز گذشته است.
يک مقام امنيتی عراق در استان دياله که محل استقرار اردوگاه اشرف است گفته که «شب گذشته، حداقل يک راکت از يک منبع ناشناس به سوی اين اردوگاه شليک شده است که تلفاتی نداشته است.»
بر اساس اين گزارش، به دنبال اين حمله آمبولانس ها به اردوگاه اعزام شده اند. اردوگاه اشرف محل استقرار سه هزار و ۴۰۰ نيروی سازمان مجاهدين خلق است.
شهرام کيا، از سخنگويان سازمان مجاهدين خلق نيز در ای ميلی گفته است که اردوگاه اشرف هدف «چندين راکت» قرار گرفته است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Bavafa

Wild Wild East, brought to them ...

by Bavafa on

Courtesy of Wild Wild West, GWB to be exact.

 

'Hambastegi' is the main key to victory 

Mehrdad