دلار ۱۵۰۵ تومان شد
بی بی سی
20-Dec-2011 (one comment)

هر دلار در بازار آزاد ایران ۱۵۰۵ تومان معامله شده و اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و دولتی به بیشتر از ۴۰۰ تومان رسیده است.

بنابر گزارشها در جریان مبادلات ارز در بازار تهران، نرخ دلار تا هفته پیش ۱۳۸۵ تومان بود اما در فاصله چهار روز گذشته نزدیک به ۱۲۰ تومان افزایش پیدا کرده است.

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Faramarz

اقتصاد مال کره خر است!

Faramarz


The Rial drops 15% against the not-so-mighty Dollar in 3 days because the United Arab Emirates announced that it will not trade with the Islamic Republic.

In other words, a tiny emirate decides not to do business with the "Regional power that the west should negotiate with" and the IR's whole economy is on the verge of collapse!