سقوط هواپیمای جاسوسی آمریکا، پاداش عزاداری‌های مردم بود
khodnevis
09-Dec-2011 (one comment)

امام جمعه موقت تهران در اختیار گرفتن کنترل هواپیمای جاسوسی ایالات آمریکا
توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را پاداش عزاداری‌های مردم در محرم و
«امداد غیبی» دانست و گفت این هدیه به خاطر «فقدان سردار

تهرانی‌مقدم» از
طرف خداوند بود

ه گزارش خبرگزاری مهر
کاظم صدیقی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران، گفت: «آمریکایی‌ها
هواپیمایی را با عنوان شکارچی نامرئی که فوق‌ پیشرفته و رادارگریز است، با
انواع امکانات به آسمان ایران فرستاده بودند، اما خداوند پاداش عزاداری‌ها
را به ما داد و فقدان سردار تهرانی‌مقدم که با شهادت ایشان سنگری خالی شد،
را برای ما جبران

کرد.»

گفتنی است جمهوری اسلامی با تبلیغات فراوان
گفته است که هواپیمای پیشرفته جاسوسی آمریکا«بهپاد»، طی یک عملیات
الکترونیکی سرنگون شده است٬ اما مقامات نظامی آمریکایی عل... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

Direct Link

by IranFirst on

If the link is not re-directing correctly, please use the following  direct link

 

//www.khodnevis.org/persian/%D8%B1%D8%B3%D8%A...