دعا برای ولیعهد ایران در مراسم عاشورا در مسجدی با حضور روحانی هیات
iranazar.net
07-Dec-2011


دعا برای ولیعهد ایران در مراسم عاشورا در مسجدی با حضور روحانی هیات خبرگزاری آذربایجان : شاهدان عینی گزارش دادند در یک مسجد معروف با حضور هزاران نفر در شب عاشورا یکی از مسئولین هیات در پشت بلندگو حاضر شده و ضمن شکایت از وضع موجود و فقر روز افزون مردم و مقایسه آن  با سه ده پیش برای آمدن دوباره ولیعهد ایران و حل مشکلات مردم در حالیکه آخوند بسیار سرشناس مردمی هم حضور داشت ، دعا کرد و با فریاد آمین بلند شرکت کنندگان روبه رو شد

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark